Det kan vara frestande att använda 101 digitala sätt att hålla sig på topp, men i själva verket är att skriva ner saker nyckeln till att komma framåt. Se våra 5 skäl till varför du bör sätta penna på papper. 

 1. Nå dina mål. Forskning visar att de som skriver ner sina mål regelbundet har nästan dubbelt så stor chans att uppnå dem än de som inte gör det. Att plocka upp din penna är ett bra sätt att anteckna dina idéer så att du kan hålla koll på vad du vill.  


2. Kom ihåg vad som är viktigt. Det är ingen hemlighet att genom att skriva ner något bäddar det in det i ditt minne. Faktum är att du kanske kommer ihåg 23 % mer information om du skriver ner något än om du inte gör det.  

3. Tänk tydligare. Lös ett problem genom att skriva ner tankar, fakta och känslor, frigöra ditt sinne för det som är viktigt. Om det är i ditt huvud, är det i ditt sinne. 

 

4. Idéer stannar inte i sinnet länge. När du är ute efter en vinnande, gör en anteckning om den, så att den alltid finns att se tillbaka på. 


5. Öka din produktivitet genom att avlasta tankeprocessen. Det finns fem viktiga skäl att tänka på papper - avsikt, fokus, organisation, planering och prestation. Produktiviteten ökar när du skriver ner dina mål, och ett enkelt sätt på hur du kan komma dit, så att du kan fokusera ditt sinne, bli organiserad och börja utforma en plan för vad du vill uppnå. 

 

BentoSMB Inc. Collaborator