"Hjärnan är ett 14 280 kubikfots filmlaboratorium där kunden, en filmskapare, kan arbeta fram idéer. Fysiskt ger den där födelseplatsen för uppfinningen, garaget, den konceptuella modellen. Formen är i huvudsak en platsgjuten betonglåda, tänkt att vara en stark men ändå neutral bakgrund som ger full flexibilitet för att anpassa utrymmet efter behag. Insatt i lådan längs norra väggen finns en mezzanin av stål. Alla invändiga strukturer är gjorda av rå, varmvalsad stålplåt."

Design av arkitektgeniet Tom Kundig

William McCallum